Whistle

Whistle
O Whistle é un instrumento de vento, moi utilizado en países denminados “celtas”, sobre todo en Irlanda. Dentro da ampla variedade de Whistle os máis comúns son os Tin Whistle ou Low Whistle en función da tonalidade en que estean, máis grave ou máis agudo. O máis habitual é atopalos afinados en RE. Este instrumento pode estar feito en diferentes materiais como metal, bambú ou incluso plástico.

No Centro Creativo Musical levaremos a cabo un método único (desenvolvido por Anxo Lorenzo) onde o alumno poderá aprender gaita e whistle a un mesmo tempo, optimizando recursos no método de aprendizaxe.Los Comentarios están cerrados.