Piano

piano
O piano é un instrumento de teclado que é utilizado en música clásica, jazz, rock, tango, salsa… Pode funcionar tanto como instrumento acompañante como solista. Tivo o seu maior auxe no século XIX co Romanticismo Musical, tanto a nivel de avance técnico do instrumento coma no ámbito musical, por ser a época histórica onde máis obras se compuxeron para el.Los Comentarios están cerrados.