Linguaxe musical

Linguaxe Musical
A Linguaxe Musical ou Solfexo é o medio de comunicación que utiliza a música. O seu estudo facilítanos a lectura das partituras onde se reflicten as composicións musicais. No Centro Creativo Musical (CCMUS) entendemos estas clases como 100% prácticas, aplicadas á interpretación nos instrumentos.

A linguaxe musical impártese en grupos reducidos de alumnos, con atención personalizada onde se traballan a entoación, a rítmica e os conceptos teóricos.Los Comentarios están cerrados.