COMEZO DO CURSO NAS ESCOLAS DE MÚSICA DO CCMUS. CENTROS DO MORRAZO E DE VIGO. CURSO 2017 – 2018.

O CENTRO CREATIVO MUSICAL – CCMUS , Escola de Música que imparte a súas clases en Vigo, na Avenida das Camelias 53; e no Morrazo no centro situado na Rúa Donato Bernárdez 7. Informa que xa comezan as clases de este Curso 2017-2018 nas Escolas de Música do CCMUS para todos os instrumentos e actividades musicais. Tanto para a ensinanza musical de rapaces e rapazas, como para  a de adultos.

O Ccmus sigue un método de ensinanza musical utilizado nos países do Centro Europa, no cal se integra a ensinanza do instrumento co aprendizaxe do linguaxe musical e coa práctica da música de conxunto na mesma clase, maximizando así o tempo que se adica a actividade.

Centro Creativo Musical  – Telfs: 622 16 56 47 – 698 13 96 53  –  Correo: info@centrocreativomusical.com

facebook.com/centrocreativomusical  –  www.centrocreativomusical.com

02. Ccmus Xeral - Web Ccmus- Comezo Curso 17 18 - 02.10.17Los Comentarios están cerrados.