Danza
Danza clásica

Ballet

A Danza Clásica ou Ballet é unha forma teatral de danza que conta con movementos e posicións codificados con nomenclatura francesa. Nas nosas ...

Danza nenos

Danza Contemporánea

A Danza Contemporánea é unha forma de comunicación xurdida no século XX que produciu diferentes estilos como grama, limon, release etc que ...

Banksy Hip Hop

Hip Hop

O Hip Hop é un movemento artístico e cultural que xurdiu nos anos 70 en Estados Unidos. Engloba a danza, a música e a pintura como formas de ...

Danza Galega Contemporánea

Danza Galega Escénica

Os tempos mudan e remudan, e con eles a xente, as formas de vida, os hábitos, a cultura, os costumes, a vestimenta, a música… e tamén a danza, ...